Энэрэл нигүүсэл оюун билгийн төв

 Амьдралын зам буруугаар эргэхэд цаг хугацааг зогсоож амьдралаа дахин эхлэх боломжгүй. Энэ утгаар хэлэхд хоёр дахь боломж хэмээн үнэндээ байдаггүй ажгуу.  Муу цаг, өдөрт байшин барьснаас, эсвэл муу өдөр шинэ ажил эхэлснээс болоод бүтэлгүй явдал, гай зовлон тохиолдлоо гэж Бурхан багш хэзээ ч бодож байгаагүй.
2015-09-06

​​Амар тайван амьдрахуйн зурлага ​09-06

Барууны орны сүм хийдэд чөлөөт цаг байдаг авч ялангуяа, том хотуудад амьдрал хормын төдий ч зогсдоггүй маш хурдацтай урсан өнгөрдөг.

Хэрэв та хотын амьдрал руу харах юм бол хүмүүний амьдралын мөч бүр гагцхүү зориулалтын нүхэнд таардаг эрэг, шураг лугаа адил маш тодорхой, хязгаарлагдмал санагдана.

Зарим талаар та өөрийн адил амьдралыг хянаж чаддаггүй, амьд үлдэхийн төлөө та өөрт зориулсан энэ хэм хэмжээг дагах ёстой ажгуу.

Амар тайван амьдрахуйн зурлага
XIV Далай лам Данзанжамц