Энэрэл нигүүсэл оюун билгийн төв

 Амьдралын зам буруугаар эргэхэд цаг хугацааг зогсоож амьдралаа дахин эхлэх боломжгүй. Энэ утгаар хэлэхд хоёр дахь боломж хэмээн үнэндээ байдаггүй ажгуу.  Муу цаг, өдөрт байшин барьснаас, эсвэл муу өдөр шинэ ажил эхэлснээс болоод бүтэлгүй явдал, гай зовлон тохиолдлоо гэж Бурхан багш хэзээ ч бодож байгаагүй.
2015-09-04

​​Амар тайван амьдрахуйн зурлага ​09-04

Юманд баригдахыг даван туулахын тулд бидний сонирхлыг татаж буй зүлийг муу муухай талаас нь бясалгах хэрэгтэй. Бардам зангийн эсрэг ерөндөг нь таван цогц дээр бясалгал хийх хийгээд мунхагийг арилгахын тулд бид амьгалын хөдөлгөөн хийгээд харилцан шүтэлцээн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой.

Сэтгэл санаа тогтвортой байхын үндэс нь үнэн хэрэгтээ эд юмсын жинэхэнэ мөн чанарыг ойлгож чадаагүй, бидний мунхагийн хар гай бөлгөө. Сэтгэл санаа оюун санааны бодит байдлын талаарх буруу ойлголтыг цэвэрлэх замаар хяналтанд оруулж болмой.

Амар тайван амьдрахуйн зурлага
XIV Далай лам Данзанжамц