Энэрэл нигүүсэл оюун билгийн төв

 Амьдралын зам буруугаар эргэхэд цаг хугацааг зогсоож амьдралаа дахин эхлэх боломжгүй. Энэ утгаар хэлэхд хоёр дахь боломж хэмээн үнэндээ байдаггүй ажгуу.  Муу цаг, өдөрт байшин барьснаас, эсвэл муу өдөр шинэ ажил эхэлснээс болоод бүтэлгүй явдал, гай зовлон тохиолдлоо гэж Бурхан багш хэзээ ч бодож байгаагүй.
2015-09-03

​Амар тайван амьдрахуйн зурлага ​09-03

Гэр бүлийн хэм хэмжээнд хязгаар тогтоох шаардлагатай. Бид төрөлтөд хяналт тавих хэрэгтэй.

Эдүгээ аль болохоор цөөхөн хүүхэдтэй байж, зохих ёсны анхаарал тавих нь нэн чухал бөлгөө. Тэдэнд боловсролоос гадна амьдрал хийгээд бусдыг хайрлахын үнэ цэнийг ойлгуулах чухал ач холбогдолтой билээ.

Амар тайван амьдрахуйн зурлага

XIV Далай лам Данзанжамц