Энэрэл нигүүсэл оюун билгийн төв

 Амьдралын зам буруугаар эргэхэд цаг хугацааг зогсоож амьдралаа дахин эхлэх боломжгүй. Энэ утгаар хэлэхд хоёр дахь боломж хэмээн үнэндээ байдаггүй ажгуу.  Муу цаг, өдөрт байшин барьснаас, эсвэл муу өдөр шинэ ажил эхэлснээс болоод бүтэлгүй явдал, гай зовлон тохиолдлоо гэж Бурхан багш хэзээ ч бодож байгаагүй.
2015-09-01

​Амар тайван амьдрахуйн зурлага 09-01

Хүний зорилт бусдад туслах явдал авай. Энэ нь миний амин чухал сургаал, миний сэтгэлийн бусдад илгээх захидал билээ. Энэ бүхэн миний өөрийн итгэл бөлгөө. Миний хувьд үндсэн асуудал бол сайн харилцаа, хүмүүний хоорондын сайн харилцаа хийгээд түүнд оруулах миний хувь нэмэр бүхэн буй за.

XIV Далай лам Данзанжамц

Амар тайван амьдрахуйн зурлага