Энэрэл нигүүсэл оюун билгийн төв

 Амьдралын зам буруугаар эргэхэд цаг хугацааг зогсоож амьдралаа дахин эхлэх боломжгүй. Энэ утгаар хэлэхд хоёр дахь боломж хэмээн үнэндээ байдаггүй ажгуу.  Муу цаг, өдөрт байшин барьснаас, эсвэл муу өдөр шинэ ажил эхэлснээс болоод бүтэлгүй явдал, гай зовлон тохиолдлоо гэж Бурхан багш хэзээ ч бодож байгаагүй.
2015-08-30

​Амар тайван амьдрахуйн зурлага 08-30

Ерөөл бол хангалттай зүйл бус, Ерөөл нь дотоод сэтгэлээс халин гарах ёстой. Өөрөө их хүчин чармайлт гаргахгүйгээр еөрөөл биелэх боломжгүй билээ.

XIV Далай лам Данзанжамц

Амар тайван амьдрахуйн зурлага