Энэрэл нигүүсэл оюун билгийн төв

 Амьдралын зам буруугаар эргэхэд цаг хугацааг зогсоож амьдралаа дахин эхлэх боломжгүй. Энэ утгаар хэлэхд хоёр дахь боломж хэмээн үнэндээ байдаггүй ажгуу.  Муу цаг, өдөрт байшин барьснаас, эсвэл муу өдөр шинэ ажил эхэлснээс болоод бүтэлгүй явдал, гай зовлон тохиолдлоо гэж Бурхан багш хэзээ ч бодож байгаагүй.
2015-08-26

Амар тайван амьдрахуйн зурлага 08-26

Баяр баясгалантай хүчин чармайлтын гурван хэлбэр байна. Үүнд:

  1. Хуяг шиг баясгалант чармайлт
  2. Буян хураах баясгалант чармайлт
  3. Бусдын төлөө ажиллах баясгалант чармайлтын хэлбэр орно.

Эдгээр хүчин чармайлтыг гаргахад учрах гол саад нь залхуугийн олон хэлбэр байдаг. Эдгээр нь юуны өмнө хойшлуулж залхуурах, хойрогшиж залхуурах, үндсэн чанар муутайгаар залхуурах зэрэг болно.

XIV Далай лам Данзанжамц

Амар тайван амьдрахуйн зурлага