Энэрэл нигүүсэл оюун билгийн төв

 Амьдралын зам буруугаар эргэхэд цаг хугацааг зогсоож амьдралаа дахин эхлэх боломжгүй. Энэ утгаар хэлэхд хоёр дахь боломж хэмээн үнэндээ байдаггүй ажгуу.  Муу цаг, өдөрт байшин барьснаас, эсвэл муу өдөр шинэ ажил эхэлснээс болоод бүтэлгүй явдал, гай зовлон тохиолдлоо гэж Бурхан багш хэзээ ч бодож байгаагүй.
2015-08-26

​Амар тайван амьдрахуйн зурлага 08-24

Хүйс хоорондын харилцааны хувьд бэлгийн харилцаан дээр суурилсан хоёр төрлийн зарчим байдаг. Нэг нь түр зуурын таашаал авах сэдэлтэй цэвэр бэлгийн хүсэл хийгээд үүнийг түр зуурын баясал гэж болно. Гэвч энэ нь тийм ч найдвартай, эсвэл тогтвортой бус, учир нь хүмүүс энд бие биендээ хүмүүн гэхээсээ илүү эд зүйл мэт ханддаг.

Хоёр дахь хэлбэр нь биеийн бус харилцаа. Энд нэг хүмүүнийг өгөөмөр, аятайхан эелдэг гэж үзсэн нөгөө хүмүүний хүндэтгэл, талархал байна. Тиймээс аливаа хүмүүн бусад хүмүүст хүндэтгэл, хүмүүн чанарыг үүсгэж чадах ажгуу.

XIV Далай лам Данзанжамц

Амар тайван амьдрахуйн зурлага