Энэрэл нигүүсэл оюун билгийн төв

 Амьдралын зам буруугаар эргэхэд цаг хугацааг зогсоож амьдралаа дахин эхлэх боломжгүй. Энэ утгаар хэлэхд хоёр дахь боломж хэмээн үнэндээ байдаггүй ажгуу.  Муу цаг, өдөрт байшин барьснаас, эсвэл муу өдөр шинэ ажил эхэлснээс болоод бүтэлгүй явдал, гай зовлон тохиолдлоо гэж Бурхан багш хэзээ ч бодож байгаагүй.
2015-08-26

​Амар тайван амьдрахуйн зурлага 08-23

Хүмүүний оун санааны тодорхой замыг хувцасаа өмсч зүүсэн байдал, гэртээ тахилын ширээтэй эсэх, ном судар уншдаг эсэх зэрэггадаад байдлаар нь тодорхойлж болно.

Гэвч эдгээр үйлдэл нь хүмүүний шашны хийгээд оюун санааны амьдралд хоёрдогч зүйл ажгуу. Учир нь эдгээр үйлдлийг дотроо маш хортой сэтгэл агуулсан хүмүүс ч хийж чаддаг бөлгөө.

НӨгөө талаар сэтгэлийн бүх буян, оюуны мөн чанар нь жинхэнэ сэтгэлийн мөн чанар болдог. эдгээр оюуны бүх мөн чанар нь хот сэтгэл хийгээд оюуны сөрөг үзэгдэлтэй нэг дор зэрэгцэн орших боломжгүй авай.

XIV Далай лам Данзанжамц

Амар тайван амьдрахуйн зурлага