Энэрэл нигүүсэл оюун билгийн төв

 Амьдралын зам буруугаар эргэхэд цаг хугацааг зогсоож амьдралаа дахин эхлэх боломжгүй. Энэ утгаар хэлэхд хоёр дахь боломж хэмээн үнэндээ байдаггүй ажгуу.  Муу цаг, өдөрт байшин барьснаас, эсвэл муу өдөр шинэ ажил эхэлснээс болоод бүтэлгүй явдал, гай зовлон тохиолдлоо гэж Бурхан багш хэзээ ч бодож байгаагүй.
2015-08-17

​Амар тайван амьдрахуйн зурлага 08-17

Зарим судлаачдын үзэж буйгаар бол, гэм зэм нь даван туулж болох зүйл ажгуу. Бурханы шашны нэр томъёонд ийм зүйл байдаггүй. Бурханы шинж бүгдэд байдаг тул бүх сөрөг зүйлийг ариусгаж болдог.

Бид тодорхой үйлдлийн нэг хэсэг хийгээд түүний төлөө бүрэн хариуцлага хүлээдэггүй учраас гэм гэдэг бидний бодож байгаатай харьцуулашгүй зүйл билээ. Та бид түүнийг бүрдүүлж буй хүчин зүйлийн өчүүхэн хэсэг буй за.

Гэвч зарим тохиолдолд хүмүүс гэмшиж, өөртөө албаар хариуцлага үүрч, харамсаж, дахин хэзээ ч алдаа хийдэггүй бөлгөө.

XIV Далай лам Данзанжамц

Амар тайван амьдрахуйн зурлага